Stikstof uitgelegd in ‘Biologie voor analisten’

Alle organismen hebben stikstof nodig omdat het een essentieel bestanddeel is van aminozuren, eiwitten en DNA. In de leermethode Biologie voor analisten worden de verschillende processen van de stikstofkringloop uitgelegd: stikstoffixatie, nitrificatie, ammonificatie, N-assimilatie en denitrificatie.

Uit paragraaf 16.4.3 Stikstofkringloop

Stikstofproblematiek
Uiteraard is in het leerboek ook aandacht voor de stikstofproblematiek. De verstoring van de stikstofkringloop heeft schadelijke gevolgen voor ecosystemen. Begrippen als overbemesting, eutrofiëring, algenbloei en biodiversiteit komen aan de orde in Biologie voor analisten.

Uit paragraaf 16.6.2 Stikstofproblematiek

Stikstofquiz
Het stikstofprobleem wordt veroorzaakt door te veel uitstoot van stikstofverbindingen zoals nitraat (NO3) en ammoniak (NH3).

Test je kennis over de stikstofproblematiek in Nederland aan de hand van 10 vragen.

Biologie voor analisten wordt uitgegeven door Syntax Media.


Klinisch chemisch onderzoek: glomerulonefritis

Biomedische kennis voor analisten is een leerboek over de anatomie en fysiologie van de mens. In dertien hoofdstukken wordt de basiskennis van de verschillende orgaanstelsels uitgelegd. Elk hoofdstuk is verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 12 Nieren en urinewegen is aandacht voor biomedisch laboratoriumonderzoek naar glomerulonefritis (nierfilterontsteking).
Op het klinisch chemisch laboratorium wordt het verminderde filtrerend vermogen van de nieren vastgesteld aan de hand van eGFR-waarden. De eGFR is een bloedtest om een stoornis in de nierfunctie op te sporen.

Leerboek Biomedische kennis voor analisten

Door laboratoriumtoepassingen te integreren in dit leerboek begrijpen studenten in het laboratoriumonderwijs beter waarom basiskennis van bijvoorbeeld nieren en urinewegen belangrijk is. Biomedische kennis voor analisten wordt uitgegeven door Syntax Media.

Klinisch chemisch onderzoek: eGFR

Biomedisch laboratoriumonderzoek: ALAT en ASAT

In Biomedische kennis voor analisten wordt de leerstof in elk hoofdstuk verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk. Overmatig alcoholgebruik brengt risico’s op leveraandoeningen met zich mee. In het hoofdstuk Voeding en vertering wordt het biomedisch laboratoriumonderzoek ALAT en ASAT uitgelegd. De concentraties ASAT en ALAT geven een indicatie van het type leverbeschadiging.

“Om het functioneren van de lever te beoordelen kan bloedonderzoek worden uitgevoerd. Twee enzymen in het bloed die op leverschade wijzen zijn alanine-aminotransferase (ALAT) en aspartaat-aminotransferase (ASAT).  ALAT en ASAT zijn enzymen die voornamelijk worden aangetroffen in levercellen (hepatocyten). ALAT is een enzym dat de transminering verzorgt van de aminogroep van het aminozuur alanine naar glutaminezuur, ASAT verzorgt de omzetting van het aminozuur asparaginezuur in glutaminezuur.
Normaal zijn de concentraties ALAT en ASAT laag in het bloed. Maar als levercellen beschadigd raken lekken deze enzymen weg naar het bloed. Hoe hoger de afwijking van de normaalwaarde, hoe ernstiger de afwijking. “

Lees verder in het leerboek Biomedische kennis voor analisten.
Biomedische kennis voor analisten