Digitale flashcards bloedcellen

Deze zomer worden digitale flashcards ontwikkeld bij het leerboek ‘Biomedische kennis voor analisten‘. Hier alvast een voorproefje met flashcards van bloedcellen. In het beenmerg vindt de aanmaak plaats van de drie verschillende soorten bloedcellen: witte bloedcellen (leukocyten), rode bloedcellen (erytrocyten) en bloedplaatjes (trombocyten).
Herken hun vorm en functie met deze digitale flashcards.

Laboratoriumonderzoek aan bloedcellen, uit ‘Biomedische kennis voor analisten‘.

Workshop: Didactiek van de toekomst

Op 14 april 2022 is de Onderwijsdag voor Laboratoriumtechniek gehouden op landgoed Zonheuvel in Doorn. Het thema van deze onderwijsdag was ‘Didactiek van de toekomst’. De auteurs van leermethoden voor laboratoriumonderwijs, Harrie de Rijk en Eus van Hove, verzorgden op de onderwijsdag een workshop. Het eerste deel van de workshop ging over de vakkennis in de nieuwe leerboeken voor analisten. Hier is eerder een verslag van verschenen.

Het tweede deel van de workshop ging over online onderwijs tijdens de coronapandemie, waarin onder andere de ‘blended learning wave’ werd gepresenteerd. Eus van Hove heeft hier onlangs een artikel over gepubliceerd: Didactiek van de toekomst.

Blended learning wave, ontwerpmodel waarmee fysieke leeractiviteiten worden gecombineerd met online leeractiveiten. 

Stikstofquiz

Het stikstofprobleem wordt veroorzaakt door te veel uitstoot van stikstofverbindingen zoals nitraat (NO3) en ammoniak (NH3). De verstoring van de stikstofkringloop heeft schadelijke gevolgen voor ecosystemen.

Test je kennis over de stikstofproblematiek in Nederland aan de hand van 10 vragen.In het leerboek Biologie voor analisten komt de natuurlijke kringloop van stikstof uitvoerig aan de orde. Begrippen die een belangrijke rol spelen in de stikstofproblematiek zoals eutrofiëring, vermesting en biodiversiteit worden uitgelegd in hoofdstuk 16 Ecologie en milieu.

Paragraaf 16.6.2 Stikstofproblematiek uit Biologie voor analisten.