Stikstof uitgelegd in ‘Biologie voor analisten’

Alle organismen hebben stikstof nodig omdat het een essentieel bestanddeel is van aminozuren, eiwitten en DNA. In de leermethode Biologie voor analisten worden de verschillende processen van de stikstofkringloop uitgelegd: stikstoffixatie, nitrificatie, ammonificatie, N-assimilatie en denitrificatie.

Uit paragraaf 16.4.3 Stikstofkringloop

Stikstofproblematiek
Uiteraard is in het leerboek ook aandacht voor de stikstofproblematiek. De verstoring van de stikstofkringloop heeft schadelijke gevolgen voor ecosystemen. Begrippen als overbemesting, eutrofiëring, algenbloei en biodiversiteit komen aan de orde in Biologie voor analisten.

Uit paragraaf 16.6.2 Stikstofproblematiek

Stikstofquiz
Het stikstofprobleem wordt veroorzaakt door te veel uitstoot van stikstofverbindingen zoals nitraat (NO3) en ammoniak (NH3).

Test je kennis over de stikstofproblematiek in Nederland aan de hand van 10 vragen.

Biologie voor analisten wordt uitgegeven door Syntax Media.


Celkern

De celkern is vaak het grootste en meest opvallende organel binnen de cel; het heeft een diameter van gemiddeld 4 tot 6 μm. Met uitzondering van sommige gespecialiseerde cellen, zoals rode bloedcellen bij zoogdieren, is de kern aanwezig in alle eukaryotische cellen. De kern bestaat uit een korrelige massa, het kernplasma , waarin het chromatine ligt en vaak een of meer kernlichaampjes (nucleoli). De kern is omgeven door een dubbelmembraan (kernenvelop) waarin het genetisch materiaal is opgeslagen.

In Biologie voor Analisten is een hoofdstuk Cellen opgenomen waarin de bouw en functie van de belangrijkste celorganellen wordt uitgelegd.

Biologie voor analisten blz 27.

Biologie voor analisten