Nieuw: Biologie voor analisten

De nieuwe editie van Biologie voor analisten ligt vanaf vandaag in de winkel! De zevende editie is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DNA en milieuproblematiek. Zo wordt nu de revolutionaire DNA-techniek CRISPR-Cas behandeld en is er meer aandacht voor de koolstofkringloop en de stikstofkringloop. Vanwege de overlap is het hoofdstuk Infectieziekten geïntegreerd in het hoofdstuk Immunologie, met daarin een paragraaf over het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Verder bevat deze druk meer afbeeldingen en is de taxonomie aangepast aan de huidige inzichten.

In de zomer wordt de ondersteunende website aangepast aan de zevende editie en verder uitgebreid met onder meer digitale flashcards.

Stikstofproblematiek

De nieuwe editie van Biologie voor analisten is niet alleen aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering. Ook een actueel milieuprobleem als de stikstofproblematiek krijgt ruim aandacht. De stikstofproblematiek is het gevolg van een overschot aan stikstofverbindingen in de stikstofkringloop. In het hoofdstuk Ecologie en milieu worden de verschillende processen uit de stikstofkringloop duidelijk uitgelegd en ondersteund met verhelderende stroomschema’s. De gevolgen van de milieuproblematiek, zoals de afname aan biodiversiteit, zijn fraai geïllustreerd in het nieuwe leerboek.
De nieuwe editie van Biologie voor analisten verschijn dit voorjaar.

Afbeeldingen uit de nieuwe editie van Biologie voor analisten.