Nieuw Kwalificatiedossier Analisten

Op 1 augustus 2024 is het nieuwe Kwalificatiedossier Analisten van kracht. Dit heeft consequenties voor de leermiddelen die worden gebruikt in het laboratoriumonderwijs. De auteurs van de veel gebruikte leermethoden ‘Biologie voor analisten en ‘Basisvaardigheden Biologie‘ bestuderen wat de consequenties zijn van de wijzigingen in het nieuwe Kwalificatiedossier. Zo is bijvoorbeeld in het brede basisdeel geen onderscheid meer tussen niveau 3 en niveau 4. En profieldelen Biomedisch en Chemisch-fysisch zijn waar mogelijk samengetrokken.

Op het ogenblik zijn de auteurs in overleg met de uitgevers over het aanpassen van de leermethoden. Bij de aanpassingen zullen gebruikers van deze leermethoden worden betrokken middels een enquête. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Nieuwe Kwalificatiestructuur met brede basis (Rijksoverheid).

Wereldwijd extreme hitte: temperaturen stijgen naar recordhoogtes

Op veel plekken in de wereld is het momenteel extreem heet. In het zuiden van Europa, het zuiden van de Verenigde Staten, het noorden van Afrika, het Midden-Oosten en verschillende regio’s in Azië komen hitterecords in zicht.

Lees verder “Wereldwijd extreme hitte: temperaturen stijgen naar recordhoogtes”

Open leermateriaal: zelftests blijven gratis!

Toen dit najaar in deze WordPress-website een upgrade werd uitgevoerd naar PHP8 werkte de plugin Wp Pro Quiz plotsklaps niet meer goed. PHP staat voor Hypertext PreProcessor en speelt een belangrijke rol in het creëren van dynamische webpagina’s.
Met de WordPress-plugin Wp Pro Quiz zijn alle interactieve zelftests voor verschillende leermethoden voor het laboratoriumonderwijs ontwikkeld. De upgrade naar PHP8 had tot gevolg dat de zelftests op de website vastliepen. Een vervelend probleem, omdat studenten hun kennis niet meer zelf konden testen.
Gelukkig kwam er hulp vanuit India. Yuvayana heeft PHP 8-ondersteuning toegevoegd aan de plugin Wp Pro Quiz. De zelftests voor de onderstaande leermethoden zijn nu PHP8 compatibel:
Biologie voor Analisten,
Basisvaardigheden Microbiologie en
Basisvaardigheden Biologie .

Lees verder “Open leermateriaal: zelftests blijven gratis!”

Vakkennis in het Kwalificatiedossier Analisten

In het onderwijs dreigt vakkennis verdrongen te worden door competenties, generieke vaardigheden en 21st century skills. Daarom is speciaal voor de Onderwijsdag voor Laboratoriumtechniek 2022 onderzoek gedaan naar de vakkennis waarover biologisch medisch analisten moeten beschikken. Daarvoor is een korte enquête uitgezet bij stagelaboratoria in de regio Midden Nederland.

Lees verder “Vakkennis in het Kwalificatiedossier Analisten”