Klinisch chemisch onderzoek: glomerulonefritis

Biomedische kennis voor analisten is een leerboek over de anatomie en fysiologie van de mens. In dertien hoofdstukken wordt de basiskennis van de verschillende orgaanstelsels uitgelegd. Elk hoofdstuk is verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 12 Nieren en urinewegen is aandacht voor biomedisch laboratoriumonderzoek naar glomerulonefritis (nierfilterontsteking).

Lees verder “Klinisch chemisch onderzoek: glomerulonefritis”

Biomedisch laboratoriumonderzoek: ALAT en ASAT

In Biomedische kennis voor analisten wordt de leerstof in elk hoofdstuk verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk. Overmatig alcoholgebruik brengt risico’s op leveraandoeningen met zich mee. In het hoofdstuk Voeding en vertering wordt het biomedisch laboratoriumonderzoek ALAT en ASAT uitgelegd. De concentraties ASAT en ALAT geven een indicatie van het type leverbeschadiging.

Lees verder “Biomedisch laboratoriumonderzoek: ALAT en ASAT”

Biomedische kennis voor analisten

Digitale flascards Biomedische kennis voor analisten

Met flashcards onthouden studenten de stof beter, wordt het studeren leuker en halen studenten betere cijfers! Telkens wanneer studenten proberen zich iets te herinneren, wordt het geheugenspoor voor die kennis (en daaraan gerelateerde voorkennis) versterkt. Dat fenomeen heet het testeffect.

Bij de leermethode Biomedische kennis voor analisten zijn inmiddels meer dan 200 digitale flashcards ontwikkeld. Komende tijd zal de website worden aangevuld met nog meer stapeltje flashcards.

"Zelftesten als productieve leerstrategie houdt in dat leerlingen proberen zich iets te herinneren dat zij hebben geleerd (d.w.z. uit hun lange termijn geheugen te halen) door zichzelf te toetsen daarover, bijvoorbeeld via flashcards of oefentoetsen."
Tine Hoof, Expertise Centrum voor Effectief Leren (EXCEL)