Biomedische kennis voor analisten

Digitale flascards Biomedische kennis voor analisten

Met flashcards onthouden studenten de stof beter, wordt het studeren leuker en halen studenten betere cijfers! Telkens wanneer studenten proberen zich iets te herinneren, wordt het geheugenspoor voor die kennis (en daaraan gerelateerde voorkennis) versterkt. Dat fenomeen heet het testeffect.

Bij de leermethode Biomedische kennis voor analisten zijn inmiddels meer dan 200 digitale flashcards ontwikkeld. Komende tijd zal de website worden aangevuld met nog meer stapeltje flashcards.

"Zelftesten als productieve leerstrategie houdt in dat leerlingen proberen zich iets te herinneren dat zij hebben geleerd (d.w.z. uit hun lange termijn geheugen te halen) door zichzelf te toetsen daarover, bijvoorbeeld via flashcards of oefentoetsen."
Tine Hoof, Expertise Centrum voor Effectief Leren (EXCEL)

Digitale flashcards bloedcellen

Deze zomer worden digitale flashcards ontwikkeld bij het leerboek ‘Biomedische kennis voor analisten‘. Hier alvast een voorproefje met flashcards van bloedcellen. In het beenmerg vindt de aanmaak plaats van de drie verschillende soorten bloedcellen: witte bloedcellen (leukocyten), rode bloedcellen (erytrocyten) en bloedplaatjes (trombocyten).
Herken hun vorm en functie met deze digitale flashcards.

Laboratoriumonderzoek aan bloedcellen, uit ‘Biomedische kennis voor analisten‘.