Flashcards kernbegrippen online onderwijs

Er bestaan hardnekkige misconcepties over online onderwijs. De verwarring over begrippen als ‘afstandsonderwijs’ en ‘blended learning’ leidt tot weinig positieve kwalificaties: ‘Online onderwijs is de hel’ en ‘Online onderwijs is per definitie slecht’.
Wat wordt bedoeld met hybride onderwijs? Transactional distance? Remote emergency teaching? Asynchroon onderwijs? Blended learning? Digitalisering? LMS?
Leer de kernbegrippen over online onderwijs onderscheiden met deze digitale flashcards.