Stikstofquiz

Het stikstofprobleem wordt veroorzaakt door te veel uitstoot van stikstofverbindingen zoals nitraat (NO3) en ammoniak (NH3). De verstoring van de stikstofkringloop heeft schadelijke gevolgen voor ecosystemen.

Test je kennis over de stikstofproblematiek in Nederland aan de hand van 10 vragen.In het leerboek Biologie voor analisten komt de natuurlijke kringloop van stikstof uitvoerig aan de orde. Begrippen die een belangrijke rol spelen in de stikstofproblematiek zoals eutrofiëring, vermesting en biodiversiteit worden uitgelegd in hoofdstuk 16 Ecologie en milieu.

Paragraaf 16.6.2 Stikstofproblematiek uit Biologie voor analisten.