Biomedisch laboratoriumonderzoek: ALAT en ASAT

In Biomedische kennis voor analisten wordt de leerstof in elk hoofdstuk verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk. Overmatig alcoholgebruik brengt risico’s op leveraandoeningen met zich mee. In het hoofdstuk Voeding en vertering wordt het biomedisch laboratoriumonderzoek ALAT en ASAT uitgelegd. De concentraties ASAT en ALAT geven een indicatie van het type leverbeschadiging.

“Om het functioneren van de lever te beoordelen kan bloedonderzoek worden uitgevoerd. Twee enzymen in het bloed die op leverschade wijzen zijn alanine-aminotransferase (ALAT) en aspartaat-aminotransferase (ASAT).  ALAT en ASAT zijn enzymen die voornamelijk worden aangetroffen in levercellen (hepatocyten). ALAT is een enzym dat de transminering verzorgt van de aminogroep van het aminozuur alanine naar glutaminezuur, ASAT verzorgt de omzetting van het aminozuur asparaginezuur in glutaminezuur.
Normaal zijn de concentraties ALAT en ASAT laag in het bloed. Maar als levercellen beschadigd raken lekken deze enzymen weg naar het bloed. Hoe hoger de afwijking van de normaalwaarde, hoe ernstiger de afwijking. “

Lees verder in het leerboek Biomedische kennis voor analisten.
Biomedische kennis voor analisten