Klinisch chemisch onderzoek: glomerulonefritis

Biomedische kennis voor analisten is een leerboek over de anatomie en fysiologie van de mens. In dertien hoofdstukken wordt de basiskennis van de verschillende orgaanstelsels uitgelegd. Elk hoofdstuk is verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 12 Nieren en urinewegen is aandacht voor biomedisch laboratoriumonderzoek naar glomerulonefritis (nierfilterontsteking).

Op het klinisch chemisch laboratorium wordt het verminderde filtrerend vermogen van de nieren vastgesteld aan de hand van eGFR-waarden. De eGFR is een bloedtest om een stoornis in de nierfunctie op te sporen.

Leerboek Biomedische kennis voor analisten

Door laboratoriumtoepassingen te integreren in dit leerboek begrijpen studenten in het laboratoriumonderwijs beter waarom basiskennis van bijvoorbeeld nieren en urinewegen belangrijk is. Biomedische kennis voor analisten wordt uitgegeven door Syntax Media.

Klinisch chemisch onderzoek: eGFR