Stikstof uitgelegd in ‘Biologie voor analisten’

Alle organismen hebben stikstof nodig omdat het een essentieel bestanddeel is van aminozuren, eiwitten en DNA. In de leermethode Biologie voor analisten worden de verschillende processen van de stikstofkringloop uitgelegd: stikstoffixatie, nitrificatie, ammonificatie, N-assimilatie en denitrificatie.

Uit paragraaf 16.4.3 Stikstofkringloop

Stikstofproblematiek
Uiteraard is in het leerboek ook aandacht voor de stikstofproblematiek. De verstoring van de stikstofkringloop heeft schadelijke gevolgen voor ecosystemen. Begrippen als overbemesting, eutrofiëring, algenbloei en biodiversiteit komen aan de orde in Biologie voor analisten.

Uit paragraaf 16.6.2 Stikstofproblematiek

Stikstofquiz
Het stikstofprobleem wordt veroorzaakt door te veel uitstoot van stikstofverbindingen zoals nitraat (NO3) en ammoniak (NH3).

Test je kennis over de stikstofproblematiek in Nederland aan de hand van 10 vragen.

Biologie voor analisten wordt uitgegeven door Syntax Media.