Nieuw Kwalificatiedossier Analisten

Op 1 augustus 2024 is het nieuwe Kwalificatiedossier Analisten van kracht. Dit heeft consequenties voor de leermiddelen die worden gebruikt in het laboratoriumonderwijs. De auteurs van de veel gebruikte leermethoden ‘Biologie voor analisten en ‘Basisvaardigheden Biologie‘ bestuderen wat de consequenties zijn van de wijzigingen in het nieuwe Kwalificatiedossier. Zo is bijvoorbeeld in het brede basisdeel geen onderscheid meer tussen niveau 3 en niveau 4. En profieldelen Biomedisch en Chemisch-fysisch zijn waar mogelijk samengetrokken.

Op het ogenblik zijn de auteurs in overleg met de uitgevers over het aanpassen van de leermethoden. Bij de aanpassingen zullen gebruikers van deze leermethoden worden betrokken middels een enquête. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Enquête is inmiddels verstuurd aan de gebruikers van 'Biologie voor analisten'. Zit u niet in de mailinglijst? Meld u dan aan via het contactformulier.
Nieuwe Kwalificatiestructuur met brede basis (Rijksoverheid).