Resultaten enquête Biologie voor analisten

Op 1 augustus 2024 is het nieuwe Kwalificatiedossier Analisten van kracht. Het Consortium Beroepsonderwijs heeft op de informatiebijeenkomst van 29 november 2023 de veranderingen gepresenteerd. In het nieuwe brede basisdeel is geen onderscheid meer tussen niveau 3 en niveau 4. De nieuwe profieldelen Biomedisch en Chemisch-fysisch zijn waar mogelijk gelijk getrokken met behoud van eigen karakter. In zowel het basisdeel als het profieldeel is meer aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit(szorg).

Klik op de afbeelding voor de presentatie van het Consortium Beroepsonderwijs.

Deze veranderingen hebben consequenties voor de leermiddelen die worden gebruikt in het laboratoriumonderwijs. Daarom is deze maand onder de gebruikers van de leermethode ‘Biologie voor analisten’ een enquête uitgezet. De korte vragenlijst met mogelijkheid tot het geven van op- en aanmerkingen is door 28 docenten uit het laboratoriumonderwijs ingevuld. Hieronder volgen de resultaten.

Veel laboratoriumscholen hebben combiklassen. Niveau 3 en niveau 4 studenten zitten bij elkaar in de klas en krijgen dezelfde leerstof aangeboden. Er wordt gedifferentieerd in lesinhoud en tempo. Een onderscheid in de basiskennis is niet gewenst, zegt een meerderheid van de docenten. ‘Beide niveau’s moeten de basiskennis beheersen’.
Op basis van dit resultaat zal in de nieuwe editie van Biologie voor analisten geen onderscheid worden gemaakt in leerdoelen op niveau 3 en niveau 4.

Een ruime meerderheid van de docenten wil onderscheid naar niveau in de vragen. Uit de enquête komt naar voren dat docenten differentiatie willen in de moeilijkheidsgraad van de vragen. De ‘Test je kennis’ vragen moeten reproductievragen en inzichtvragen bevatten. Vragen die studenten echt aan het nadenken zetten.
Op basis van dit resultaat zal in Biologie voor analisten onderscheid worden gemaakt in reproductievragen en inzichtvragen.

Hoewel in de leermethode Biologie voor analisten geen diagnostische toetsen worden aangeboden, blijkt hier toch belangstelling voor te zijn. Reacties van leraren: ‘Huh, zijn er toetsen?‘ En: ‘Maken jullie kant en klare toetsen? Die zou ik graag willen hebben‘.
De meeste scholen maken aparte toetsen voor niveau 3 en niveau 4 studenten. Sommige scholen maken alleen onderscheid op basis van het cijfer dat een student voor een toets haalt.
Op basis van deze enquête zal het idee van diagnostische toetsen en het aanbieden hiervan in de leermethode Biologie voor analisten verder worden uitgedacht.

De resultaten spreken voor zich; een meerderheid van de docenten heeft er geen probleem mee als onderdelen van het leerboek worden verplaatst naar de ondersteunende website. Op de website staan nu antwoorden op de vragen uit het boek, uitlegvideo’s en interactieve zelftests en flashcards waarmee studenten zelf hun achtergrondkennis kunnen testen.
Op basis van de resultaten uit deze enquête zal de website bij ‘Biologie voor analisten’ worden uitgebreid. In het leerboek zullen leerdoelen en vragen worden opgenomen, maar een deel van de inzichtvragen krijgt een plaats op de website. Ook wordt onderzocht of de interactieve zelftests gesloten inzichtvragen kunnen bevatten en studenten van betere automatische feedback kunnen voorzien.

Op de Onderwijsdag voor Laboratoriumtechniek 2022 kwam naar voren dat een belangrijk deel van de stagelaboratoria niet tevreden is met de borging van vakkennis in het Kwalificatiedossier Analisten. ‘Vakkennis is summier omschreven in het Kwalificatiedossier’. Dit geluid was op de Onderwijsdag ook te bespeuren bij leraren.
De kwalificatie-eisen in het nieuwe Kwalificatiedossier zijn echter niet gepreciseerd met eindtermen. Daarom is de kwaliteit van een leermethode nog belangrijker. In de enquête is dan ook gevraagd naar de inhoud van het leerboek. Bent u tevreden over de kwaliteit van Biologie voor analisten? Kunnen onderwerpen toegevoegd, dan wel geschrapt worden uit het leerboek?
De meeste docenten zijn tevreden met inhoud van het leerboek en gebruiken vrijwel alle hoofdstukken. Het hoofdstuk Ecologie en milieu is een paar keer genoemd als onderwerp dat kan worden geschrapt. Dit is in tegenspraak met het nieuwe Kwalificatiedossier dat vraagt om méér aandacht voor duurzaamheid. Kennis van klimaatverandering en stikstofproblematiek is onontbeerlijk voor analisten om milieuanalyses te begrijpen, maar ook om als analist milieubewust te handelen
Evolutie is een onderwerp dat zal worden toegevoegd aan het leerboek. Docenten vragen om meer aandacht voor bloedgroepen. De hoofdstukken Immunologie en Biotechnologie worden geactualiseerd, omdat in deze vakgebieden de veranderingen snel gaan. Ook wordt gekeken naar betere foto’s en afbeeldingen om woord en beeld optimaal op elkaar af te stemmen.

De nieuwe editie van Biologie voor analisten zal worden getoetst aan het Kader voor didactische kwaliteit van leermiddelen (Expertisecentrum voor Effectief Leren, 2024).

De nieuwe, achtse druk wordt uitgegeven door Syntax Media in het voorjaar van 2025.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *