Biologie voor analisten

Het leerboek Biologie voor analisten biedt basiskennis die aansluit op de competentieprofielen zoals die in het kwalificatiedossier Analist zijn ontwikkeld voor allround laborant en biologisch-medisch analist.

De zevende editie heeft in de lijn met het  nieuwe leerboek Biomedische kennis voor analisten een nieuwe titel gekregen: Biologie voor analisten.
De ontwikkelingen op het gebied van DNA en ontwikkelingen op het gebied van milieuproblematiek gaan snel. Daarom zijn verschillende hoofdstukken aangepast. CRISPR-cas is een nieuwe methode waarmee DNA gemodificeerd kan worden met een ongekende precisie. Deze revolutionaire methode ontbreekt niet in het nieuwe hoofdstuk Biotechnologie.
Klimaatverandering en het stikstofprobleem hebben grote gevolgen voor de mens. Het hoofdstuk Ecosystemen en milieu is daarom vernieuwd met meer aandacht voor de koolstofkringloop (broeikaseffect) en de stikstofkringloop (eutrofiëring).
Vanwege de overlap is het hoofdstuk Infectieziekten geïntegreerd in het hoofdstuk Immunologie. Daarin heeft het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 een paragraaf met natuurlijk aandacht voor de coronapandemie. Virussen krijgen ook meer aandacht in het hoofdstuk Micro-organismen. Verder is de taxonomie aangepast aan de huidige inzichten en zijn meer afbeeldingen opgenomen in het boek. De mindmaps zijn verdwenen uit het leerboek.

De ondersteunende website is aangepast aan de zevende editie en verder uitgebreid met onder andere digitale flashcards.