Klimaatquiz

Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.

Test je kennis over Klimaatverandering aan de hand van 10 vragen.