BioMedische kennis voor analisten (2020)

Dit leerboek is geschreven voor de opleiding van biologisch medisch analisten. Vakgebieden waarin biologisch medisch analisten meestal werken zijn klinische chemie, biochemie, biotechnologie, pathologie en microbiologie. Kern van dit boek bestaat uit anatomie en fysiologie van de mens. Dit vormt immers de basis voor specialistische kennis van kerntaken en werkprocessen op biologisch medische laboratoria. Dit nieuwe leerboek sluit niet alleen aan op het profiel Biologisch medisch analist uit het Kwalificatiedossier Analisten (SBB, 2015). Het kan ook als basis dienen voor keuzedelen.

Belangrijke verbeteringen in de nieuwe editie van Biomedische kennis voor analisten zijn: 
– eenvoudiger taalgebruik met kortere zinnen;
– meer afwisseling van tekst met verhelderende afbeeldingen;
– leerstof verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk;
– leerboek full colour uitgevoerd.

Biomedische kennis voor analisten sluit aan op het leerboek Biologie voor analisten dat de kennis dekt van de gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen uit het basisdeel van het Kwalificatiedossier. Voor de benodigde voorkennis, die bij elk hoofdstuk in dit boek staat omschreven, wordt daarom verwezen naar het basisboek Biologie voor analisten.


Bij elk hoofdstuk van Biomedische kennis voor analisten worden digitale flashcards ontwikkeld. Flashcards zijn heel handig om begrippen te oefenen, te herhalen en te controleren.  


Inhoudsopgave editie 2020

 1. Biomedisch laboratorium
 2. Celpathologie 
 3. Embryologie
 4. Huid en epitheel
 5. Hormoonstelsel
 6. Zenuwstelsel
 7. Bloedcellen en beenmerg
 8. Bloedvaten
 9. Lymfestelsel
 10. Voeding en vertering
 11. Ademhalingsstelsel
 12. Nieren en urinewegen 
 13. Geslachtsorganen