Resultaten enquête Biologie voor analisten

Op 1 augustus 2024 is het nieuwe Kwalificatiedossier Analisten van kracht. Het Consortium Beroepsonderwijs heeft op de informatiebijeenkomst van 29 november 2023 de veranderingen gepresenteerd. In het nieuwe brede basisdeel is geen onderscheid meer tussen niveau 3 en niveau 4. De nieuwe profieldelen Biomedisch en Chemisch-fysisch zijn waar mogelijk gelijk getrokken met behoud van eigen karakter. In zowel het basisdeel als het profieldeel is meer aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit(szorg).

Klik op de afbeelding voor de presentatie van het Consortium Beroepsonderwijs.

Deze veranderingen hebben consequenties voor de leermiddelen die worden gebruikt in het laboratoriumonderwijs. Daarom is deze maand onder de gebruikers van de leermethode ‘Biologie voor analisten’ een enquête uitgezet. De korte vragenlijst met mogelijkheid tot het geven van op- en aanmerkingen is door 28 docenten uit het laboratoriumonderwijs ingevuld. Hieronder volgen de resultaten.

Lees verder “Resultaten enquête Biologie voor analisten”

Biomedisch laboratoriumonderzoek: ALAT en ASAT

In Biomedische kennis voor analisten wordt de leerstof in elk hoofdstuk verrijkt met contexten uit de beroepspraktijk. Overmatig alcoholgebruik brengt risico’s op leveraandoeningen met zich mee. In het hoofdstuk Voeding en vertering wordt het biomedisch laboratoriumonderzoek ALAT en ASAT uitgelegd. De concentraties ASAT en ALAT geven een indicatie van het type leverbeschadiging.

Lees verder “Biomedisch laboratoriumonderzoek: ALAT en ASAT”

Vakkennis in het Kwalificatiedossier Analisten

In het onderwijs dreigt vakkennis verdrongen te worden door competenties, generieke vaardigheden en 21st century skills. Daarom is speciaal voor de Onderwijsdag voor Laboratoriumtechniek 2022 onderzoek gedaan naar de vakkennis waarover biologisch medisch analisten moeten beschikken. Daarvoor is een korte enquête uitgezet bij stagelaboratoria in de regio Midden Nederland.

Lees verder “Vakkennis in het Kwalificatiedossier Analisten”

Biologie voor het MLO krijgt nieuwe titel

Er wordt gewerkt aan een nieuwe editie van het leerboek Biologie voor het MLO. Dit leerboek zal in de lijn met het onlangs verschenen leerboek Biomedische kennis voor analisten een nieuwe titel krijgen: Biologie voor analisten.
De ontwikkelingen op het gebied van DNA en de ontwikkelingen op het gebied van milieuproblematiek gaan snel. Daarom worden verschillende hoofdstukken aangepast. CRISPR-cas is een nieuwe methode waarmee DNA gemodificeerd kan worden met een ongekende precisie. Deze revolutionaire methode ontbreekt niet in het nieuwe hoofdstuk Biotechnologie.
Klimaatverandering en het stikstofprobleem hebben grote gevolgen voor de mens. Het hoofdstuk Ecosystemen en milieu wordt daarom vernieuwd met meer aandacht voor de koolstofkringloop (broeikaseffect) en de stikstofkringloop (eutrofiëring).
Vanwege de overlap wordt het hoofdstuk Infectieziekten geïntegreerd in het hoofdstuk Immunologie. Daarin krijgt het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 een paragraaf met natuurlijk aandacht voor de coronapandemie. Virussen krijgen ook meer aandacht in het hoofdstuk Micro-organismen. Verder wordt de taxonomie (afb. 13.1) aangepast aan de huidige inzichten en komen er meer afbeeldingen in het boek. De mindmaps verdwijnen uit het boek.
De zevende editie van Biologie voor analisten verschijnt in het voorjaar 2021.

De auteurs Harrie de Rijk en Eus van Hove ontvangen graag op- en aanmerkingen die de kwaliteit van deze leermethode verhogen. Gebruik daarvoor het contactformulier.