Stikstofquiz

Het stikstofprobleem wordt veroorzaakt door te veel uitstoot van stikstofverbindingen zoals nitraat (NO3) en ammoniak (NH3). De verstoring van de stikstofkringloop heeft schadelijke gevolgen voor ecosystemen.

Test je kennis over de stikstofproblematiek in Nederland aan de hand van 10 vragen.In het leerboek Biologie voor analisten komt de natuurlijke kringloop van stikstof uitvoerig aan de orde. Begrippen die een belangrijke rol spelen in de stikstofproblematiek zoals eutrofiëring, vermesting en biodiversiteit worden uitgelegd in hoofdstuk 16 Ecologie en milieu.

Paragraaf 16.6.2 Stikstofproblematiek uit Biologie voor analisten.

Onderzoek wolvendrollen

De wolf is terug! In Nederland leven op het ogenblik ongeveer 20 wolven. In Europa zijn er inmiddels meer dan 20.000. Wolven zouden in toenemende mate schade en overlast veroorzaken, vooral doodgebeten schapen. Het Europees Parlement wil daarom de beschermde status van de wolf afschalen, zodat ze in bepaalde regio’s afgeschoten mogen worden. Maar zijn wolven echt zo gevaarlijk voor schapen?

Lees verder “Onderzoek wolvendrollen”