Stikstof uitgelegd in ‘Biologie voor analisten’

Alle organismen hebben stikstof nodig omdat het een essentieel bestanddeel is van aminozuren, eiwitten en DNA. In de leermethode Biologie voor analisten worden de verschillende processen van de stikstofkringloop uitgelegd: stikstoffixatie, nitrificatie, ammonificatie, N-assimilatie en denitrificatie.

Uit paragraaf 16.4.3 Stikstofkringloop

Stikstofproblematiek
Uiteraard is in het leerboek ook aandacht voor de stikstofproblematiek. De verstoring van de stikstofkringloop heeft schadelijke gevolgen voor ecosystemen. Begrippen als overbemesting, eutrofiëring, algenbloei en biodiversiteit komen aan de orde in Biologie voor analisten.

Uit paragraaf 16.6.2 Stikstofproblematiek

Stikstofquiz
Het stikstofprobleem wordt veroorzaakt door te veel uitstoot van stikstofverbindingen zoals nitraat (NO3) en ammoniak (NH3).

Test je kennis over de stikstofproblematiek in Nederland aan de hand van 10 vragen.

Biologie voor analisten wordt uitgegeven door Syntax Media.


Biologie voor het MLO 7e editie

De uitgever heeft een nieuwe editie van Biologie voor het MLO in de planning staan voor 2021. De ontwikkelingen op het gebied van DNA en de ontwikkelingen op het gebied van milieu gaan snel. Daarom worden verschillende hoofdstukken vernieuwd.  CRISPR-cas is een nieuwe methode waarmee DNA gemodificeerd kan worden met een ongekende precisie. Deze revolutionaire methode kan niet ontbreken in het hoofdstuk over Biotechnologie.
Klimaatverandering en het stikstofprobleem hebben grote gevolgen voor de mens. Het hoofdstuk Ecosystemen en milieu zal daarom volledig worden vernieuwd met veel aandacht voor de koolstofkringloop (broeikaseffect) en de stikstofkringloop (eutrofiëring). Verder zullen in het leerboek verbeteringen worden aangebracht om de leesbaarheid voor MLO studenten te vergroten.
De nieuwe, zevende editie van Biologie voor het MLO staat op de rol voor 2021. 

De nieuwe editie van het leerboek Biomedische kennis voor het MLO gaat volgens planning medio 2020 verschijnen.